دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

دندانپزشکی دیجیتال بکارگیری فناوری های دیجیتال جهت درمان های مختلف دندانپزشکی با بهره گیری از تجهیزات مناسب برای افزایش دقت، سرعت و کیفیت بالاتر درمان های دندانپزشکی می باشد. از بارزترین کاربردهای دندانپزشکی دیجیتال، کاربرد آن در زمینه فناوری کد کم و ساخت ریستوریشن های دندانی است. این فناوری قابلیت ساخت انواع روکش های دندانی، لمینت ها و … به شکل دلخواه را فراهم کرده است. با فناوری های دیجیتال می توان تصاویر سه بعدی از مجموعه فک و داخل دهان بیمار فراهم کرده و اقدام به درمان متناسب برای آن ها کرد.